Single Stroke Roll คืออะไร

Single Stroke Roll คืออะไร ( พร้อมตัวอย่างแบบฝึกหัดง่ายๆ มาฝึกกัน )

Single Stroke Roll คืออะไร

สำหรับมือกลองแล้วนั้น พื้นฐานเรื่องจังหวะนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ในการตีกลองเพราะถ้าไม่เข้าใจจังหวะแล้วก็จะไม่สามารถตีกลองได้ดี โดยพื้นฐานของการตีกลองที่ดีนั้นก็คือการตีให้ตรงจังหวะก่อน แบบฝึกหัดกลองนี้จึงแนะนำการตีจังหวะแบบพื้นฐานที่สุดแบบนึง ซึ่งถือเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆ ที่สามารถทำตามกันได้ โดยในแบบฝึกหัดนี้ก็มีคลิปวีดีโอประกอบให้ลองทำตามกันอีกด้วย

แบบฝึกหัด Single Stroke Roll

ตัวอย่างแบบฝึกหัก Single Stroke Roll ง่ายๆ

แบบฝึกหัดกลอง Single Stroke Roll นี้จะแนะนำการเล่นจังหวะบนโน้ตพื้นฐานซึ่งนั้นก็คือ โน้ตตัวดำ โน้ตเขบ็ต 1 ชั้น และโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น โดยจะทำการเริ่มตีจากโน้ตตัวดำไล่ไปยังโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น ซึ่งจะเพิ่มความละเอียดขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้ความเร็วในการเล่นเท่าเดิมแต่จะตีเร็วขึ้นตามจังหวะของตัวโน้ต นอกจากนั้นการใช้เราจะใช้มือขวาและซ้ายตีสลับกันโดยเราจะเน้นจังหวะตก(จังหวะที่นับตัวเลข)ให้ตรงกับมือที่ต้องการจะเน้น และเมื่อตีช้าๆได้คล่องแล้วให้ค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆ

Single Stroke Roll ฝึกอย่างไร

จากคลิปวีดีโอจะเห็นว่าผู้ตีจะเริ่มต้นจากการตีมือขวาก่อนโดยเน้นให้ตรงกับจังหวะตกทั้งหมดแล้ว หลังจากนั้นจะตีโดยการเน้นให้มือซ้ายตรงกับจังหวะตกแทนสลับกันกับมือขวา ในการฝึกซ้อมกลองนั้นควรจะต้องเปิดเครื่องให้จังหวะไปด้วยเพื่อความเที่ยงตรงของจังหวะในการตี

จากแบบฝึกหัดจะเห็นได้ว่าการตีแบบฝึกหัดพื้นฐานนี้ก็สามารถแตกวิธีการตีได้ถึง 2 แบบเลยทีเดียว ซึ่งการฝึกแบบฝึกหัดพื้นฐานเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการตีกลองในส่วนต่อไปที่ยากขึ้นอย่างแน่นอน ผ่านไปแล้วกับแบบฝึกหัดพื้นฐานง่ายๆ ของมือกลอง ที่สามารถนำไปใช้ฝึกด้วยตัวเองได้ ซึ่งในครั้งต่อไปนั้นจะเป็นแบบฝึกหัดอะไรอย่าลืมติดตามกัน