ฝึกเล่นเบส จังหวะ Straight

แบบฝึกเบส พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น จังหวะ Straight

พื้นฐานสำคัญสำหรับมือเบสนอกจากกำลังนิ้วและการเล่นที่ถูกต้องแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือ จังหวะ เพราะเบสถือเป็นเครื่องดนตรีที่ในภาคริทึ่ม(จังหวะ) ทำให้มือเบสนั้นต้องมีจังหวะการเล่นที่แม่นยำและถูกต้อง เพื่อให้เกาะจังหวะไปกับกลองได้ดังนั้น การฝึกนับและฝึกเล่นจังหวะให้ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับมือเบส

ในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการสอนนับจังหวะใน 2 รูปแบบ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของแทบจะทุกเพลง ซึ่งเพลงมักจะตกไปอยู่ในรูปแบบจังหวะใดรูปแบบนึง ซึ่งถ้าสามารถแยกแยะและเล่นจังหวะพื้นฐานทั้งสองแบบนี้อย่างแม่นยำและถูกต้องได้ เชื่อว่าจะทำให้จังหวะของเพลงที่เล่นไปกับวงนั้นกระชับและหนักแน่นขึ้นอย่างแน่นอน

การนับจังหวะพื้นฐาน

การเคาะจังหวะนั้นโดยปกติจะเป็นการนับเลข โดยเราจะนับ 1-2-3-4 ให้จังหวะนับให้เท่ากันและทุกการนับนั้นจะเป็นการเคาะเท้าให้ตรงกับตัวเลขที่นับนั้นเอง

จังหวะแบบ Straight

จังหวะแบบแรกที่จำเป็นต้องฝึก เรียกว่า จังหวะ Straight จังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะพื้นฐานที่สุดของการเล่นเลยทีเดียว เพราะ เพลงส่วนใหญ่ล้วนแต่อยู่ในจังหวะรูปแบบ Straight เกือบทั้งนั้น ถ้าทำการแปลว่าคำว่า Straight นั้นจะแปลว่า ตรง นั้นก็คือการเล่นให้ตรงกับจังหวะที่เคาะนั้นเอง

แบบฝึกแบบที่ 1 ให้เล่นเบสสายเปล่า สายที่ 4 (สายที่เสียงต่ำที่สุด) ให้ตรงกับจังหวะที่เคาะเท้าโดยทำการนับจังหวะไปด้วย ดีดวนไปจนกว่าจะคล่องโดยให้การดีดตรงกับเท้าที่เคาะทุกครั้ง

หลังจากดีดคล่องแล้ว ให้สังเกตุว่าทุกครั้งที่เรานับจังหวะนั้นเท้าจะมีการยกขึ้นมาด้วย ซึ่งนั้นจะเรียกจังหวะนั้นว่า จังหวะยก ซึ่งจะแทรกอยู่ระหว่างการเคาะเท้าเมื่อเรานับ “ 1-2-3-4- ” คราวนี้ให้เรานับจังหวะโดยการแทรกคำว่า และ ลงไปด้วยในการนับจะเป็น “1 และ 2 และ 3 และ 4 และ” ซึ่งเมื่อนับตัวเลขนั้นเท้าจะพอดีกับจังหวะที่เท้าเคาะและจังหวะยกหรือที่เรานับว่า และ ก็จะตรงกับจังหวะที่เท้ายกนั้นเอง

แบบฝึกหัดที่ 2 ให้เล่นเบสสายที่4 เหมือนเดิมแต่คราวนี้ให้เราดีดให้ตรงกับทั้งจังหวะตกและจังหวะยกด้วย (เท้าเคาะและเท้ายก) โดยให้นับจังหวะ “1 และ 2 และ 3 และ 4 และ” ดีดจนกว่าจังหวะเท้าและมือจะสัมพันธ์กันและค่อยๆเพิ่มความเร็ว

ผ่านไปแล้วกับแบบฝึกหัดพื้นฐานง่ายๆ ที่หลายๆคนมองข้ามกับการดีดให้ตรงกับจังหวะเคาะเท้าซึ่งถ้าสามารถดีดได้ตรงจังหวะแบบนี้แล้วก็จะทำให้เพลงที่เล่นมีความกระชับและหนักแน่นขึ้นอย่างแน่นอน